Annonce-banner

En Guide til Konkursboer: Hvad du behøver at vide

1. november 2023

Konkursboer er en realitet for mange virksomheder, og det er en proces, som kan være uvant og vanskelig at navigere. Det kan være svært at vide, hvad man skal gøre, når ens virksomhed går konkurs, og hvad ens rettigheder og ansvar er som ejer eller kreditor. Heldigvis er der hjælp at hente, og i denne guide vil vi give dig en oversigt over, hvad konkursboer er, hvordan de fungerer, og hvad du skal vide om konkursboer

Konkursboer: en guide til begrebet

Konkursboer er en betegnelse for alle de aktiver og passiver, som tilhører en virksomhed, der er gået konkurs. Aktiverne kan være alt fra ejendom og maskiner til varelager og penge på bankkontoen, mens passiverne vil omfatte alt fra gæld til kreditorer og lønninger til ansatte. Konkursboet er en juridisk enhed, som håndteres af en konkursbehandling, og som har til formål at inddrive værdierne af aktiverne og afregne med passiverne. Når en virksomhed går konkurs, vil en skifteret blive involveret, og en konkursbehandling vil blive indledt. En advokat vil blive udpeget som konkursboets kurator, og det vil være kuratorens ansvar at håndtere boet på vegne af kreditorerne. Kuratoren vil tage kontrol over virksomhedens aktiver og vil håndtere alle udeståender og gæld. Går det godt, kan virksomheden genopstå, mens driftsenden vil blive solgt, således at værdierne kan dække de krav, kreditorerne måtte have.

Hvem har rettigheder og ansvar i konkursboer?

I konkursboer vil forskellige grupper have forskellige rettigheder og ansvar. For ejeren vil der ikke være nogen rettigheder, men der vil være ansvar i forhold til, at sikre at konkursboet ikke lider yderligere tab. For kreditorerne vil der kun være rettigheder i forhold til deres udeståender. Det er kuratorens ansvar at sikre, at deres interesser bliver varetaget og at disse får dækket deres krav. Som køber af enkelte dele af boet vil man have rettigheder i forhold til de specifikke aktiver, man har købt. Konkursboer er en kompleks proces, men det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, når man står overfor en virksomhed, der går konkurs. Det er en proces, som kræver assistance fra advokater og revisorer, og som kan være lang og tidskrævende. Ved at have en forståelse af, hvad en konkursbehandling indebærer, hvad ens rettigheder og ansvar er, og hvad man kan forvente af virksomhedens medarbejdere og kunder, kan man bedre navigere i processen og sikre, at man får dækket sine krav og undgår yderligere tab.