Hold lejerne glade med ejendomsservice, der batter

Har du en ejendom, du lejer ud til andre? Så skal du virkelig sørge for, at der er styr på alt inden for indre vedligehold og ydre pleje af grønne fællesarealer. Opgaver som beskæring af træer, klipning af græs, udskiftning af sprungne pærer, trappevask og ukrudtsbekæmpelse forventer dine lejere, at du får nogen til at udføre. Oven i det skal der være en vicevært af en art, som dine lejere kan gå til.

Skal du lade din ven være vicevært? Nej, få service leveret udefra

Måske kender du nogen med en erhvervsuddannelse som ejendomsservicetekniker, som på papiret har de rette færdigheder til at træde til ude på matriklen? Umiddelbart lyder det som en god løsning. Men hvad sker der, når vedkommende hopper fra eller melder sig syg i længere tid? Du har en bedre løsning, du kan vælge for at undgå at stå uden nogen til din ejendom. Og den hedder ekstern hjælp.

Lad ikke én persons fravær føre til haltende service

Har du en fast aftale med en virksomhed inden for ejendomsservice, kan du være vis på, at fraværet af én person ikke fører til, at alt halter ift. service. Desuden bliver du sikker på, at du får nogen til at lave service ude hos dig, som har alle forudsætningerne, der skal til i det daglige. Dette da du forud for indgåelse af aftale om ejendomsservice får dit servicebehov afklaret med din samarbejdspartner.

Hav en samarbejdspartner med de gode forbindelser

Hvis du står over for opgaver, der ikke just hører under dagligt eller periodisk vedligehold, men kan siges at være ekstraordinære, er det også godt med kontakt til egentlig virksomhed. Virksomheder inden for ejendomsservice sidder ofte inde med de gode forbindelser, når du fx står med behov for en tømrer eller andre med håndværksfaglig baggrund, du skal bruge til renoveringer eller lignende.