Hvor ofte bør der udføres varmepumpeservice?

Varmepumperne er på vej ind i Danmark, og dermed skal mange overveje varmepumpeservice. 1000’er af familier har allerede udskiftet gasfyret og mindst lige så mange overvejer at gøre det, drevet af høje energipriser. Varmepumper er et energi- og miljøvenligt alternativ, der reducerer energiomkostningerne betragteligt.

Selvom teknikken er kendt gennem mange år – i Sverige har man f.eks. brugt varmepumper de sidste 50 år – er den relativt ny i Danmark. Men er det nødvendigt at have varmepumpeservice, og hvordan skal en varmepumpe passes og vedligeholdes?

Èt årligt varmepumpeservice er lovpligtigt!

Det lovpligtige årlige varmepumpeservice skal sikre, at kølekredsen på varmepumpen er tæt, så der ikke slipper kølemiddel ud, og at sikkerhedsudstyret for kølekredsen fungerer. Det er vigtigt for miljøet. Så: varmepumpen skal have service en gang årligt, det gælder både for jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper.

Luft til vand-varmepumper er mest almindelige. De består af en indedel og en udedel. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn er det vigtigt, at man får renset udedelen for blade etc., så blæseren kan køre frit. Hvis man søger på ”varmepumpeservice” på Google, finder man priser på 800-2.200 kr. for et årligt eftersyn. Man kan også vælge at tegne et varmepumpeservice, der inkluderer det årlige eftersyn samt al den hjælp man har brug for i løbet af året. En sådan varmepumpeservice koster typisk 3.200 kr (Gastech-Energi) om året.

En helt anden grund til at få varmepumpeservice

Installatørmagasinet Tecniq skriver i en artikel*, at mange varmepumper er fejlindstillede og bruger mere strøm end nødvendigt. Det resulterer i høje elregninger og et unødigt udslip af CO2 til atmosfæren. Bladet skriver også at en del varmepumper er fejlinstallerede, simpelthen fordi en del installatører ikke ved nok om teknologien endnu. De anbefaler derfor at man bestiller varmepumpeservice og vælger en VE-godkendt installatør når pumpen skal installeres.

Fejl og fejlindstillinger på varmepumpen bliver ”fanget” ved et varmepumpeservice, også derfor er det en god ide at få det gennemført regelmæssigt.

To typer varmepumper: Jordvarme og luft til vand-varmepumper
Til helårsboliger er der som udgangspunkt to typer varmepumper: jordvarme, der udnytter den oplagrede energi i jorden, og luft til vand-varmepumper, der udnytter energien i luften. I begge tilfælde omsættes denne energi til varme i et system, der minder om et køleskab. Et køleskab suger varmen ud af skabet og omsætter den til varme, der afleveres til omgivelserne. Hvis man mærker efter er et køleskab altid varmt bagpå. Til dette kræves et kølemiddel og en kompressor. Kølemidlet er lukket inde i et lukket kredsløb, og må ikke slippe ud i naturen, da det er miljøskadeligt. Varmepumpen fungerer præcist på samme måde, og det bør kontroleres årligt med et varmepumpeservice.